Dominique Meeùs
Dernière modification le  
retour à la page personnelle

Links over het Nederlands

Andere Websites

De Elektronische ANS

Genus: Het geslacht van Nederlandse zelfstandige naamwoorden opzoeken

Van Dale On-linewoordenboek

Europa: Interinstitutionele schrijfwijzer

UCL-IRES Nederlands-Frans Conjunctuur woordenboek

Europa: Translation - EuroDicAutom - Search

De nieuwe spelling

NRC Handelsblad - Woordhoek Ewoud Sanders Archief Woordhoek

Kramers Woordenboeken Klik taaltips

Het groene boekje

Jager & Neyndorff. Taalgebruiksadviezen

Nederland: Taaladvies

Vlaanderen: Taaltelefoon

Links Nederlands

Hier op mijn eigen Website

Nota (in het Frans) over het onrechtmatig gebruik van ‘werking’

Nota (in het Frans) over enkele moeilijkheden van vertaling van het Nederlands naar het Frans

(Meertalige) letterwoorden

Retour en haut de la page